Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
Yulina

WhatsApp : +8615063999498

Sẽ bắt đầu đầy đủ

June 5, 2013

Thứ bảy này, chúng tôi đã đi đến một công ty anh em cho study.This ngày là cuộc họp hiệu quả kinh doanh của công ty họ.
Từ một công ty với một vài người đến hơn 200 người trong vòng 2 năm, là điểm thành công của họ. Họ giới thiệu cấu trúc của nhân viên công ty và các sản phẩm và quá trình phát triển.
Công ty có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, một số giữa các đội và một số cá nhân giữa .Tất cả nhân viên có đầy đủ sức sống, và enthusiasm.They cạnh tranh, và có được niềm đam mê nhiều hơn, nhiều confidence.Good chia sẻ nhân viên kinh nghiệm, chúng ta đã học được rất nhiều kiến ​​thức .Believing liên tục nghiên cứu sẽ làm cho công ty của chúng tôi tốt hơn và tốt hơn.