Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
Yulina

WhatsApp : +8615063999498

Khách hàng của quý khách đến thăm

May 24, 2013

Vào giữa tháng, khách hàng của Lebanon và người bạn của mình đến thăm Trung Quốc, đồng thời thăm nhà máy của chúng tôi.

Khi khách hàng đến vào ban đêm, chúng tôi sắp xếp cho khách hàng đến khách sạn.

Khách hàng làm cho một số thắc mắc cho nhiều loại gạch và chăn, và nhìn vào rất nhiều mẫu. Sau khi giao tiếp với khách hàng trong văn phòng, chúng tôi đi đến nhà máy Truy Bác.

Khách hàng tham quan nhà máy cho các thiết bị sản xuất, hàng tồn kho và quá trình sản xuất.

Các khách hàng hài lòng với nhà máy của chúng tôi, đặt một trật tự phiên tòa. Hãy tin rằng chúng tôi sẽ có sự hợp tác hơn nữa trong tương lai gần.